I M P R E S S U M

F R A G M E N T I

Časopis studenata Odsjeka za arheologiju

Zagreb, siječanj 2019.

 

ISSN 1334-9678 (Tisak)

ISSN 2584-7147 (Online)

 

Nakladnik:    Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb

Uredništvo:    Mia Marijan, Gabrijela Perhaj

Recenzenti:   dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Dino Demicheli, dr. sc. Ana Pavlović, dr. sc. Tatjana Lolić, dr. sc. Andreja Kudelić, dr. sc. Krunoslav Zubčić

Lektura:    Katarina Kovačićek, Dora Horvat, Magdalena Janjić (hrvatski jezik), Filip Medar (engleski jezik)

Dizajn i prijelom:     Sveučilišna Tiskara
Tisak:      Sveučilišna Tiskara

 

E-mail: arheo.fragmenti@gmail.com

Časopis Fragmenti izlazi jednom godišnje.

Časopis Fragmenti je postavljen na mrežne stranice u siječnju 2018. godine.

 

Izdavanje financijski potpomaže Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

ffzg

32ea3d0af9ac5a868d97a9491608797f5266_icon

 

 

 

Oglasi